Forklar smerte

”FORKLAR SMERTE”

TRYKK PÅ BILDET for å laste ned større versjon

Som menneske har du en livsviktig evne til å beskytte deg med smerte. Når vedvarende beskyttelse føles meningsløst kan heldigvis nyttige handlinger og væremåter hjelpe. Nedenfor beskrives ”Forklar smerte”, som du kan bruke på egen hånd, eller sammen med en behandler. Via tekst og bilde kan prinsippene hjelp deg å SE hvordan smerte kan skapes og dempes.

Forklar smerte

Med tekst

TRYKK PÅ BILDET for å laste ned større versjon

Smerte som beskyttelse

I tråd med Moseley og Butler`s beskrivelse (2015) viser bildet ”Forklar smerte” at du produserer smerte for å beskytte deg selv, og at dette er basert på din nåværende balanse mellom trygghet og fare. Beskyttelse er ofte nyttig for å guide din adferd, for eksempel en viss tid etter akutt skade. I dette perspektivet produserer du smerte for å hjelpe deg selv! Dette er ikke en skademåler, eller en fiende som skal bekjempes. Hva som skaper trygghet og fare i deg er veldig individuelt, og det er summen av faktorer som teller. 


Smerte kan imidlertid også bli overbeskyttende, og miste sin nytteverdi. Heldigvis kan dette påvirkes i en positiv retning. Ofte ses en vinn-vinn situasjon når gode valg for din helse også reduserer smerte. Konstruktive strategier på flere plan kan med tiden skape en trygghet og robusthet i deg som reduserer unødig mye beskyttelse.


”Forklar smerte”

I dette bildet kan du plassere dine individuelle grønne og røde kuler inn i 3 større volumbrytere som nyttige og unyttige kroppslige, mentale og livsstil/miljø/sosiale faktorer. De grønne kulene symboliserer trygghet, og de røde fare. Større kuler tolkes som relativt viktigere for tiden. Summen av rødt og grønt i en volumbryter påvirker risikoen for grad av beskyttelse. Den totale beskyttelsesintensiteten samles så i en mindre volumbryter fra 10 til -10, hvor under 0 er en forebyggende buffer.


Opp til høyre i bildet inkluderes flere poeng som kan ha betydning for din beskyttelse. Skipsrattet og værforandringene viser ferden gjennom livet, med dine opp og nedturer underveis. Spørsmålstegnet spør hvor du vil kjøre, dine verdier og mål. Gjøre og være presiserer at dine handlinger og væremåter påvirker kursen. Røde og grønne kuler inni rattet viser at du alltid kan ta tak i problemer, samtidig som du viderefører og videreutvikler dine gunstige strategier. Hele veien kan du evaluere og tilpasse kursen.


I teksten under skipsrattet presiseres nytteverdien av balansen mellom å gjøre og være, mellom å kontrollere og akseptere det som skjer i nået. For du kan ikke påvirke alt like mye. Selv om du resonerer godt og handler fornuftig kan du produsere beskyttelsesmeldinger. Fortsett å lev i tråd med dine verdier, og vær snill med deg selv i slike faser. Aksept for nået danner et godt fundament for dine handlinger.


Den stigende grønne pilen, som går ut fra den loddrette røde pilen, viser den helsefremmende gylne middelveien mellom for mye og for lite, samt nytteverdien av gradvis eksponering for meningsfulle aktiviteter. Mens du bygger økt robusthet og toleranse, er nedturer og variasjon en naturlig del av reisen. 


Så hvilke faktorer kan for tiden påvirke din beskyttelse? Noen vanlige eksempler er: overbelastning, ugunstig kroppsbruk, fysisk inaktivitet, vevsskader, bekymringer, lav mestringsfølelse, en stressende hverdag, for lite søvn, dårlige råd osv. Men også en robust godt trent kropp, gunstig kroppsbruk, fysisk aktivitet, god mestringsfølelse, trivsel, god søvn, gode råd osv. Listen er lang, og de individuelle variasjonene store. Ikke bli for fanget i en teori. Det er summen som teller. Dette gir deg, og eventuelt din behandler, mange muligheter til å påvirke din beskyttelse på mange plan.


Spørreskjemaet ”Min beskyttelse”

Å skrive ned de tingene som påvirker deg, og din individuelle plan, kan være til stor hjelp. Til dette kan du bruke spørreskjemaet ”Min beskyttelse”. 


Spør deg selv: Hvilke kroppslige, mentale og livsstil/miljø/sosiale faktorer kan for tiden påvirke min beskyttelse? Skill mellom røde ting som kan gi fare, og grønne ting som kan gi trygghet. Skriv først alt du kommer på, før du rydder og prioriterer de ulike faktorene.


Spør deg så: Hvilke av disse faktorene synes for tiden enklest og viktigst å ta tak i for å redusere beskyttelsesmeldingene, og fortsette min verdibaserte kurs? Rent konkret, hvordan kan dette gjøres i praksis?


Svarene, som gir deg din individuelle plan, er de samme som oppdaterte vitenskapsbaserte behandlere søker etter. De vet at god smertebehandling går ut på å finne og ta tak i dine individuelle relevante biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Du er eksperten på deg selv, og behandleren har ekstra kunnskap og erfaring  med å hjelpe personer med lignende problemstillinger som deg. Et godt samarbeid mellom dere kan bli dobbelt så bra!


Din plan

Så hva kan du gjøre for å dempe en unødig stor beskyttelsesrespons med smerte? Selv om svaret alltid er individuelt så beskrives her noen vanlige faktorer.


Hvis din beskyttelse er relatert til en nylig oppstått skade så er det viktig å roe, bygge og trygge. Roe nok, men ikke for mye, da dette kan medføre forfall. Bygg deg opp ved hjelp av fornuftige handlinger mot dine verdibaserte mål, og utvid din komfortsone gjennom strategier som gradvis gir deg mer trygghet.


Både ved akutte og langvarige smerter kan det å oppdatere din kunnskap om smerte være en god start. Kunnskap er gull, og bare det å være bevisst på en faktor, selv om du ikke nødvendigvis kan ”gjøre” noe med den, kan ha en nytteverdi.


Gode bevegelsesmåter kan gradvis bygge en større robusthet og trygghet i deg. Variasjon er ofte viktigere enn ”rett eller feil” bevegelser. Vær fysisk aktiv, og utvid din komfortsone med mer variasjon, avspenning, naturlighet, trygghet, robusthet, styrke, balanse osv. Avlær eventuell overbeskyttelse for enkelte bevegelser.


Livsstilsfaktorer som søvn, kosthold, stress og fysisk aktivitet kan være meget viktige for både din helse og beskyttelse. Legg miljøet rundt deg til rette på alle måter du kan. Trivsel i et godt miljø med dine nærmeste kan være helsefremmende, og påvirke dine beskyttelsesmeldinger.


Med aksept for at du ikke kan påvirke alt til en hver tid, kan du bygge videre på det som er bra, starte noe nytt positivt, eller tar tak i noe negativt. Fokuser først på det som virker mest meningsfullt og lettest å påvirke. Selv om ikke alt er like påvirkbart vil det meste endre seg med tiden. Husk at positive endringer på ett område kan skape gode sirkler.


Fagfolk er enige om at en såkalt ”biopsykososial modell”, som beskrevet ovenfor, er til ditt beste. I denne modellen handler god smertebehandling om å lære hvordan din beskyttelse kan påvirkes i en gunstig retning via oppdatert kunnskap og nyttige mestringsstrategier i et helhetlig perspektiv. Å se koblinger mellom det kroppslige, mentale og livsstilen kan ofte hjelpe deg å finne gode løsninger, som er tilpasset akkurat deg og ditt problem.


Bruk din viljestyrke og tålmodighet til å utfordre, men samtidig være snill med deg selv. Å skrive ned dine faktorer i spørreskjemaet ”Min beskyttelse” kan skape et ekstra moment for endring. Ved hjelp av ”Forklar smerte” kan du alltid lære mer om hvordan du kan skru ned et unødig følsomt beskyttelsessystem.


Lykke til…

Referanser

Moseley GL, Butler DS. The explain pain handbook. Protectometer. Adelaide: Noigroup publications 2015.

DU KAN LASTE NED

(TRYKK PÅ BILDENE)

Forklar smerte
Forklar smerte 

Med tekst

Spørreskjema

"Min beskyttelse"