Kjøp boka her

Helseskipet

En visuell metafor for helse

UNDERSØKELSE, BEHANDLING OG FOREBYGGING AV KORSRYGGPLAGER

Om Helseskipet:


I en stadig mer kompleks verden vil vi mennesker leve i tråd med være verdier, med god helse og livskvalitet. Men hvordan kan vi rydde i kompleksiteten og guides av noen basale prinsipper som fører til konstruktive handlinger under vår reise gjennom livet?


Verden over er korsryggsmerter en ledende årsak til funksjonsnedsettelse og lidelser, og de siste 30 årene har den biopsykososiale modellen vært utgangspunktet for hvordan disse plagene håndteres av helsevesenet. Men hvordan kan vi behandlere favne både helheten og detaljene for hvert individ i klinikken?


I denne boken introduseres «HELSESKIPET», en visuell metafor for verdibasert helsefremmende handling. Her beskrives hvordan prinsippene i skipet kan brukes av klinikere, som en støtte i resonneringen med ryggpasientene. Med «Helseskipet» som utgangspunkt, kan pasient og behandler samarbeide om å finne, skille, og sette sammen individuelle faktorer på en best mulig måte.


Ta den biopsykososiale modellen et steg videre, oppdag «Helseskipet», et nyttig visuelt hjelpemiddel. Hvis du er interessert i helse generelt, og undersøkelse, behandling og forebygging av ryggplager spesielt, da er denne boken for deg.


Bestill boken her


Pris: kr. 495,- + frakt etter postens takster (kr. 125,- for en bok).


Vips til 41654005 med tekst "HS og din adresse".


Boka sendes normalt sett innen 7-10 virkedager.